Integritetspolicy

Så här behandlar WÄRNA SVERIGE AB dina personuppgifter.

Wärna Sverige värnar om en hög nivå av skydd för våra besökares personliga integritet och vill informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs gärna igenom detta dokument.

GDPR är en ny EU-förordning som börjar gälla i EU den 25 maj 2018. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

Samtycke och information

  • Wärna Sverige AB, Elementvägen 4, 702 27 Örebro, e-post: info@warna.se ansvarar för hur personuppgifterna hanteras.
  • Vi samlar in uppgifter i kontaktformuläret på sidan www.warna.se/vara-tjanster/. Vi samlar in uppgifter om namn, telefonnr och e-post som är nödvändigt för att vi ska kunna återkoppla till dig angående ditt meddelande. Dina personuppgifter används endast i detta syfte och ges inte ut till andra parter.
  • Wärna Sverige sparar dina personuppgifter högst i 18 månader men kan på begäran raderas.
Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter? 
Kontakta oss på Wärna Sverige AB via mail. E-post: info@warna.se
Wärna Sverige AB. org. nr: 556894-7476. E-post: info@warna.se